Služby os. trenéra

Osobní trénink je tou nejúčinnější formou jak dosáhnout změny.

Zda-li to bude změna ve Váš prospěch, to rozhodne také Vaše volba. Kvalifikovaný trenér by vás měl nejprve vyslechnout a provést diagnostiku pohybového aparátu. Už proto, aby byl případný úspěch či neúspěch měřitelný výchozími údaji. Až po diagnostice sestaví trénink dle tréninkového cíle, který „dopiluje“ přesně na míru klienta tak, aby mu jednotlivé cviky „sedly“ na tělo.

Součástí tréninkových plánů nejsou pouze posilovací cviky , ale i aerobní cvičení a strečink. Správný trénink vás energizuje – nabíjí! To, že Vás po cvičení musí bolet celé tělo, je nebezpečné dogma…

Cvičení s vadami páteře a jinými zdravotními problémy

Samotné cvičení je skvělou prevencí bolesti zad a jakýkoliv pohyb je lepší, než žádný. Pokud však již nějakou tou vadou páteře či jiným onemocněním pohybového aparátu trpíte, je na místě se nejdříve poradit se svým lékařem nebo popřípadě absolvovat fyzioterapii. Až teprve potom přijde na řadu cvičení, které má za úkol vás posílit.

V tomto případě buďte obzvlášť pečliví při výběru vhodného trenéra. Ten by měl váš problém v tréninkových plánech zohlednit. Pokud jste již svého člověka našli, přesvědčte se, že disponuje kvalifikací získanou v dobrém vzdělávacím centru, akreditovaném MŠMT.