Posilovna

Fitness nově, aneb proč potřebujeme osobního trenéra

V dnešní době už většina z nás ví, že posilovna není pouze jakási „Rambo dílna“, kde ztepilí jinoši a lepé děvy pěstují svou nadměrnou muskulaturu. Celý Fitness průmysl se dnes ubírá zcela jiným směrem, než před pěti až deseti roky. Z posilovny se stává v podstatě taková kuchyně, ve které lze „uvařit“ takřka cokoliv.

Záleží na tom, s jakým cílem přijdete!

Může vám pomoci zotavit se po úraze, vylepšit si fyzickou kondici, zhubnout, nebo jen pomůže nalézt „endorfiny“.

V dnešní době je totiž čím dál tím méně příležitosti k přirozenému pohybu. Kam to vede, to pociťují dnes již dvacetiletí…Bolavá záda, klouby, bolest hlavy v důsledku svalových dysbalancí. Cviky, které se v posilovně cvičí jsou „umělé“, proto je tak velice důležité jejich správné provedení. A zde leží kámen úrazu. Běžná praxe, nárazově se zničit a pak se čtrnáct dní vzpamatovávat, se neukazuje být dobrým řešením. Proto se zvlášť v posledních letech stává samozřejmostí, že si klient najme svého „průvodce posilovnou“, osobního trenéra. Ale tak jak v ostatních sférách i zde platí dvojnásob, že když dva dělají, není to totéž.

Osobní trénink je tou nejúčinnější formou jak dosáhnout změny.

Zda-li to bude změna ve Váš prospěch, to rozhodne také Vaše volba. Kvalifikovaný trenér by vás měl nejprve vyslechnout a provést diagnostiku pohybového aparátu. Už proto, aby byl případný úspěch či neúspěch měřitelný výchozími údaji. Až po diagnostice sestaví trénink dle tréninkového cíle, který „dopiluje“ přesně na míru klienta tak, aby mu jednotlivé cviky „sedly“ na tělo.

Součástí tréninkových plánů nejsou pouze posilovací cviky , ale i aerobní cvičení a strečink. Správný trénink vás energizuje – nabíjí! To, že Vás po cvičení musí bolet celé tělo, je nebezpečné dogma…

Cvičení s vadami páteře a jinými zdravotními problémy

Samotné cvičení je skvělou prevencí bolesti zad a jakýkoliv pohyb je lepší, než žádný. Pokud však již nějakou tou vadou páteře či jiným onemocněním pohybového aparátu trpíte, je na místě se nejdříve poradit se svým lékařem nebo popřípadě absolvovat fyzioterapii. Až teprve potom přijde na řadu cvičení, které má za úkol vás posílit.

V tomto případě buďte obzvlášť pečliví při výběru vhodného trenéra. Ten by měl váš problém v tréninkových plánech zohlednit. Pokud jste již svého člověka našli, přesvědčte se, že disponuje kvalifikací získanou v dobrém vzdělávacím centru, akreditovaném MŠMT.