O spolku

Spolek Fitko Kameňák byl založen v roce 2012 a jeho hlavním cílem je rozvoj a zpřístupnění zdravého stylu životního stylu napříč generacemi. Naše fitko je ideálním útočištěm pro cenově citlivé zákazníky, jakými jsou například rodiče na rodičovské dovolené, senioři, či studenti. Snažíme se být tak trochu jiným centrem, kde panuje pohodová a přátelská atmosféra.

Na ploše bývalé mateřské školky naleznete plně vybavenou posilovnu, velký a malý pohybový sál a šatny s příslušenstvím.

Neschází zde ani stacionární kola , balanční , třecí a závěsný systém Jednotlivé aktivity se snažíme stále obměňovat dle trendů ve fitness průmyslu. Základ všech našich aktivit tvoří inteligentní práce s pohybovým aparátem, funkční pohyb a zdravotně prospěšná cvičení. Stejně jako na kvalitu lekcí dbáme i na vzdělávání lektorů a to jak při zisku základní certifikace, tak při rozšiřování kvalifikace. Kvalita vzdělávání je garantována jednatelkami spolku a zároveň osobními trenérkami Kateřinou Andělovou a Silvií Kůtovou.

Již v době vzniku spolku jsme se také aktivně zapojili do sportovního vzdělávání mládeže. Po celý rok pořádáme kurzy atletické přípravky pro předškoláky, pohybové aktivity pro školáky i juniorskou mládež . Spolupracujeme s diagnostickým ústavem pro mládež na tvorbě speciálních vzdělávacích programů pro mladistvé.Zpětně obzvlášť tuto spolupráci hodnotíme jako velmi prospěšnou .V uplynulém roce jsme se pak připojili k celorepublikové charitativní akci „Růžová ve Fitness“ , která pomocí přednášek , besed a cvičení seznamuje širokou veřejnost s možnostmi prevence rakoviny prsu.

Spolek o.s. Fitko Kameňák se řídí závaznými stanovami a cíli, které jsou zejména v oblasti organizace sportovní činnosti občanů MČ Nový Lískovec a podporu zdravého životního stylu. V této oblasti spolupracujeme s jinými spolky, zejména v oblasti tělovýchovy a vzdělávání mládeže. Soustředíme se na osvětovou činnost v oblasti fitness, poskytujeme kvalitní služby včetně individuálního přístupu ke klientům.

Klademe důraz na kvalitu poskytnutých služeb za cenu dostupnou pro širokou veřejnost. Ve srovnání s obdobně zaměřenými centry dokážeme poskytnout kvalitnější služby ve dvakrát nižších cenách. Každý klient je pro nás důležitý, a proto je hlavním mottem našeho spolku kvalita života do vysokého věku dostupná všem.