Neziskové aktivity

V současné době máme tři hlavní projekty .

Ten nejnovější je seznámit s možností pohybu a cvičení ve Fitness děti v předškolním věku.Spolupracujeme se dvěma mateřskými školami v Novém Lískovci.

Děti se u nás seznamují s balančními jinými pomůckami formou hry v pohybovém sále , ale tabu není ani prostředí posilovny, kde nás výrazně podpořil Jihomoravský kraj.Díky jeho finanční podpoře můžeme v letošním roce prostředí posilovny zkultivovat tak , abychom v něm umožnili cvičení i těmto klientům.

Druhým projektem jež zdařile pokračuje od roku 2012 je spolupráce s DUM Brno(Diagnostický ústav pro mládež, středisko výchovné péče , Veslařská 246,Brno).V uplynulém školním roce se nám spolupráci podařilo rozšířit o cvičení s klienty , kteří v ústavu nejsou na pobytu , tedy tzv.“ambulantní“.

Zde jsme na lekcích pod dohledem odborného lektora nabídli možnost smysluplného trávení volného času.

Třetím dlouhodobým projektem je cvičení pro děti ve školním věku s názvem „zdravá záda“..Zde se na odborně vedené lekci a s využitím balančních , třecích a závěsných systémů klienti školního věku seznamují se cvičením ,,jež má za cíl naučit se již v mladém věku pečovat o zdraví své páteře.Kurz je hojně navštěvován především dětmi z Nového Lískovce.

Tyto hlavní projekty jsou v průběhu roku doplňovány o sezónní aktivity například v podobě projektu Růžová ve Fitness , kde se pomocí přednášek a cvičení snažíme o šíření osvětu o prevenci rakoviny prsu.