Atletika dětí

Rozvoj počítačových a jiných inteligentních technologií významně zasáhl do pohybové gramotnosti mládeže. Trávení volného času dětí a mládeže se za poslední desetiletí posunulo od outdoorových aktivit směrem k pasivnímu odpočinku. Dle průzkumů i referencí učitelů tělocviku a sportovních trenérů má generace dnešních předškoláků a školáků prvního stupně má problémy s jakýmikoliv pohybovými aktivitami, zejména pak jemnou motorikou, rovnovážnými cvičeními a koordinací. Kromě toho děti postrádají i motivaci k pohybovým aktivitám a nejeví o ně zájem.

Práce s dětmi a rozvíjení jejich pohybové gramotnosti, obecně sportovní vzdělávání mládeže je jednou z hlavních náplní našeho fitka. Tradičně pořádáme půlroční kurz pohybových aktivit pro děti – dětskou atletickou minipřípravku, která je určena pro děti předškolního věku. Z naší zkušenosti víme, že v rozhodování rodičů pro volbu volnočasové aktivity dítěte hraje velkou roli celková atraktivita kurzu, moderní pomůcky a cena. Naše cena je pro vás víc než příznivá a sál je plně vybaven veškerými potřebnými pomůckami od atletické školky po různé balanční a třecí systémy.

Cílem kurzu je rozvoj obecných pohybových dovedností, budování koordinace a obecné trénovanosti. K tomuto účelu je využívána sada pomůcek atletické školky včetně překážek, doskočiště a šipek. Příležitostně s dětmi využíváme i atletický tunel s dráhou, které jsou ve stejném objektu jako naše Fitko, odpadá tedy nutnost někam s dětmi dojíždět.

Po odborné stránce bude projekt veden bývalou atletkou Kateřinou Andělovou.